Polityka Prywatności

1 Kim jesteśmy

1.1. Jesteśmy Perenio IoT spol s r. o. Na Dlouhem 79, Ricany-Jazlovice 251 01, Czeh Republic.
1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz perenio.com (w tym nasze aplikacje na iPhone 'a i Androida) (zwane dalej "witryną") oraz opcje dostępne dla użytkownika w związku z korzystaniem przez nas z jego danych osobowych (Polityka Prywatności). Niniejsza Polityka Prywatności powinna być odczytywana wraz z warunkami naszej witryny (dostępnymi online w Warunkach (warunki) i naszej Polityce Plików Cookie (dostępnymi online w Polityce Plików Cookie). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszą Polityką prywatności a Warunkami, niniejsza Polityka Prywatności ma pierwszeństwo.

2 Niniejsza Polityka Prywatności

2.1. Udostępniając witrynę i aplikację (zwaną dalej witryną i aplikacjami), działając rozsądnie i w dobrej wierze, uważamy, że użytkownik:

 • mają wszystkie niezbędne prawa do rejestracji i korzystania z tej witryny i aplikacji;
 • podanie prawdziwych informacji o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z usług i aplikacji witryny;
 • należy zrozumieć, że publikując swoje dane osobowe, Użytkownik wyraźnie upublicznił te informacje, a informacje te mogą stać się dostępne dla administracji; 
 • zrozum, że niektóre rodzaje informacji przesyłanych przez Ciebie do innych użytkowników witryny nie mogą zostać usunięte przez Ciebie lub nas; 
 • są świadomi i akceptują niniejszą Politykę prywatności.

2.2. Nie sprawdzamy otrzymanych od Ciebie informacji o użytkowniku, chyba że takie sprawdzenie jest konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania wobec ciebie.
2.3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do obywateli UE. Jeśli nie jesteś obywatelem UE, zapoznaj się z Polityką prywatności obowiązującą w Twojej jurysdykcji.

3 Informacje, które zbieramy o Tobie

3.1. W celu realizacji umowy między tobą a nami i zapewnienia Ci dostępu do korzystania z funkcji witryny, ulepszymy Usługi witryny, opracujemy i wdrożymy nowe usługi witryny i aplikacji oraz ulepszymy dostępne funkcje witryny i aplikacji. Aby osiągnąć te cele i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będziemy gromadzić, przechowywać, agregować, organizować, wydobywać, porównywać, wykorzystywać i uzupełniać Twoje dane (zwane dalej "przetwarzaniem"). Będziemy również otrzymywać i przekazywać te dane oraz nasze automatycznie przetwarzane analizy tych danych naszym podmiotom stowarzyszonym i partnerom zgodnie z poniższą tabelą i punktem 4 niniejszej Polityki Prywatności.
3.2. Bardziej szczegółowo określiliśmy informacje, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej witryny i usług aplikacji, dlaczego je zbieramy i przetwarzamy oraz podstawy prawne poniżej.

 

Zebrane Informacje

Cel

Podstawa Prawna

1

Dane Lokalizacyjne

Korzystamy z danych o Twojej lokalizacji w celu generowania rekomendacji oraz dostosowywania i ulepszania reklam prezentowanych na stronach partnerów. Wykorzystujemy te informacje również w celu dostarczenia Ci rekomendacji, uważamy, że możesz być zainteresowany, aktualizacji i informacji na temat naszych i wybranych produktów i usług stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować

Consent
Legitimate Interests

2

Dane, które podajesz do rejestracji na stronie, w tym imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail

Wykorzystujemy te informacje również w celu dostarczania rekomendacji, witryn partnerów, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, aktualizacji i informacji na temat naszych i wybranych produktów i usług stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Używamy tych informacji w celu generowania rekomendacji oraz dostosowywania i ulepszania usług prezentowanych w witrynie i aplikacji

Uzasadniony
intereswypełnienie naszej umowy

z Tobą

3

W razie potrzeby kopię Państwa tożsamości lub inny dokument zawierający imię, nazwisko, zdjęcie i numer głównego dokumentu tożsamości państwa lub państwa przedstawiciela. Możemy podjąć dodatkowe kroki weryfikacyjne, jeśli uznamy to za uzasadnione w celu weryfikacji konta użytkownika

Wykorzystujemy te dane w celu weryfikacji konta użytkownika oraz zapobiegania nadużyciom i naruszeniom praw użytkownika lub innych osób. Na przykład wykorzystujemy te informacje do weryfikacji Twojej tożsamości, jeśli utracisz swoje dane uwierzytelniające i chcesz uzyskać dostęp do swojego konta u nas

Uzasadniony
intereswypełnienie naszej umowy

z Tobą

4

Dodatkowe dane, które podajesz podczas edycji strony za pośrednictwem profilu, w tym status rodziny, miasto rodzinne, aktualne Miasto, adres domowy itp. Dodatkowe dane podawane podczas edycji ustawień

Używamy tych informacji w celu zarządzania i administrowania witryną, w tym dostarczania usług witryny i aplikacji. Wykorzystujemy te informacje również w celu dostarczania rekomendacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, aktualizacji i informacji na temat naszych i wybranych produktów i usług stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Wykorzystujemy te informacje w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które są prezentowane na stronach partnerów witryny i pomiaru skuteczności tych reklam

Uzasadniony
intereswypełnienie naszej umowy

z Tobą

5

Dodatkowe dane otrzymane podczas uzyskiwania dostępu do witryny, w tym informacje dotyczące urządzeń technicznych, technicznej interakcji z witryną (adres IP hosta, system operacyjny, typ przeglądarki, położenie geograficzne, zainstalowane aplikacje, dostawca Internetu, kontakty z książki telefonicznej, dane uzyskane z kamery, mikrofonu i podobnych urządzeń) oraz zachowanie przeglądania i dalsze działania w witrynie i aplikacji.

Używamy Twoich danych do wewnętrznego przeglądu w celu ciągłego ulepszania zawartości naszej strony internetowej, aby zrozumieć wszelkie błędy, które mogą wystąpić podczas korzystania z witryny i aplikacji, aby powiadamiać Cię o zmianach w witrynie i aplikacji oraz aby spersonalizować korzystanie z naszej witryny i aplikacji. Informacje zawierające historię aktywności w Witrynie są dostępne w sekcji "Ustawienia/Zabezpieczenia" na twojej stronie. Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszania reklam prezentowanych w witrynie i aplikacji oraz pomiaru skuteczności tych reklam

Uzasadnione Interesy

6

Informacje, które są automatycznie odbierane w momencie dostępu do witryny lub witryn stron trzecich za pomocą Plików cookie i takich technologii, jak Google Analytics i Yandex Metriks

Zapoznaj się z naszą Polityką Plików cookie, która określa rodzaje plików cookie, których używamy i do czego używamy tych plików cookie. Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które są prezentowane na stronach partnerów i mierzyć skuteczność tych reklam oraz aby zapewnić Państwu możliwość korzystania z części funkcjonalności Witryny na stronach internetowych osób trzecich

Zgoda

7

Informacje, które są tworzone przez Ciebie na twojej stronie poza profilem sekcji Edycja strony oraz witryną i aplikacją (w tym nazwa profilu, pokoje, alerty, zdjęcia, nagrania audio, nagrania wideo)

Używamy tych informacji w celu zarządzania i administrowania witryną i aplikacją, w tym świadczenia naszych usług dla Ciebie

Uzasadnione interesy, które

między innymi,

obejmują przetwarzanie upublicznione przez Ciebie dane


Wykonanie Umowy

z Tobą

8

Informacje, które są tworzone przez Ciebie podczas składania wniosków do naszego wsparcia usług

Wykorzystujemy te informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i wypełnienia prośby o wsparcie. Możemy również wykorzystać te dane w celu zbadania wszelkich skarg w Twoim imieniu i zapewnienia Ci bardziej wydajnej usługi

Uzasadniony
intereswypełnienie naszej umowy

z Tobą

9

Informacje, które są otrzymywane w wyniku twoich działań behawioralnych na stronie (dołączanie/opuszczanie aplikacji, publikowanie zdjęć, historia aktywności i oglądanie filmów)

Używamy tych informacji w celu zarządzania i administrowania witryną i aplikacją, w tym dostarczania użytkownikowi usług witryny i aplikacji. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia jakości usług, wyświetlania informacji na stronie i w aplikacji. Możemy również wykorzystać te dane w celu zbadania wszelkich skarg w Twoim imieniu i zapewnienia Ci bardziej wydajnej usługi

Uzasadnione Interesy

10

Informacje, które są otrzymywane o Tobie w wyniku działań innych użytkowników na stronie (Czujnik Ruchu, wyciek itp.)

Używamy tych informacji w celu zarządzania i administrowania witryną, w tym świadczenia usług na naszej stronie. Możemy również wykorzystywać te dane w celu dostosowania korzystania z witryny i interakcji z naszymi usługami witryny

Uzasadnione Interesy

11

Informacje, które są otrzymywane w wyniku korzystania z funkcji płatności w witrynie (np. pierwsze i ostatnie cztery cyfry numeru karty, które są potrzebne do dopasowania tych danych do numeru identyfikacyjnego użytkownika)

Używamy tych informacji w celu zarządzania i administrowania witryną, w tym świadczenia usług na naszej stronie. Możemy również wykorzystać te dane w celu zbadania wszelkich skarg w Twoim imieniu i zapewnienia Ci bardziej wydajnej usługi

Uzasadniony
intereswypełnienie naszej umowy

z Tobą

12

Facebook, Instagram, VK, dane zbierane za pośrednictwem stron trzecich, w tym informacje o twoich znajomych z Facebooka, VK, Instagrama

Importujemy te informacje do systemu analityki internetowej w celu późniejszego przygotowania ofert promocyjnych dotyczących naszych usług i usług dla Twoich znajomych

Uzasadniony
intereswypełnienie naszej umowy

z Tobą

3.3. Nasze uzasadnione interesy obejmują (1) utrzymanie i administrowanie witryną i aplikacją; (2) świadczenie usług na rzecz użytkownika; (3) Ulepszanie treści witryny; (4) przetwarzanie danych, które zostały wyraźnie upublicznione przez użytkownika (5) zapewnienie odpowiedniej ochrony konta użytkownika; oraz (6) przestrzeganie wszelkich zobowiązań umownych, prawnych lub regulacyjnych wynikających z obowiązującego prawa.
3.4. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli jest to wymagane przez organy ścigania lub organ regulacyjny, organ lub agencję lub w obronie lub dochodzeniu roszczeń prawnych. Nie usuniemy danych osobowych, jeśli są one istotne dla dochodzenia lub sporu. Będą one przechowywane do czasu pełnego rozwiązania tych problemów i/lub w okresie wymaganym i/lub dozwolonym przez obowiązujące/odpowiednie prawo.
3.5. Możesz wycofać swoją zgodę na zbieranie danych o lokalizacji i swoich aplikacji, zmieniając ustawienia prywatności w aplikacji mobilnej/ustawienia prywatności urządzenia mobilnego. Możesz wycofać rozpoczęcie aktywnej usługi, uruchomienie po włączeniu urządzenia Czytanie powiadomień w popupach połączenie sieciowe, przeglądanie wyłączanie trybu uśpienia, przeglądanie połączenia Wi-Fi, pobieranie danych z Internetu kontrola sygnału wibracyjnego system płatności Google Play, połączenie/rozłączenie Wi-Fi, nieograniczony dostęp do Internetu Zmiana ustawień sieci, Play install Referrer API w ustawieniach telefonu. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie również uwzględniona w każdym e-mailu (jako marketing bezpośredni) wysyłanym do ciebie przez nas lub naszych wybranych partnerów zewnętrznych, jeśli taki marketing bezpośredni jest realizowany przez nas lub naszych wybranych partnerów zewnętrznych za naszą zgodą.
3.6. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali wrażliwe i specjalne kategorie danych o Tobie (w tym dane dotyczące Twojego zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego i orientacji seksualnej), powinieneś zadbać o to, aby nie publikować tych informacji ani nie udostępniać tych danych na stronie. Po dostarczeniu tych danych Administracja i partnerzy zewnętrzni będą do nich dostępni, a usunięcie tych danych stanie się dla nas trudne.
3.7. Pamiętaj, że jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie lub nie podasz danych, których potrzebujemy w celu utrzymania i administrowania witryną i aplikacją, możesz nie mieć dostępu do witryny i aplikacji lub zarejestrować się w niej.
3.8. Jeśli zamierzamy dalej przetwarzać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Polityce Prywatności, przekażemy Ci szczegóły tego dalszego celu przed rozpoczęciem przetwarzania.

4 Udostępnianie danych

4.1. Korzystanie z usług VPN, trybu "Private Tab", przeglądarki Tor itp. narzędzia możesz określić swój tryb poufności i warunki dostępu do informacji wymienionych w celach 2,3,4 i 7 w tabeli powyżej. Ale w tym przypadku nie możemy zagwarantować jakości świadczonych usług. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że odpowiednie narzędzia witryny i aplikacji są funkcjonalne. Należy pamiętać, że po opublikowaniu swoich danych osobowych mogą one stać się dostępne dla użytkowników Internetu i być kopiowane i/ lub rozpowszechniane przez takich użytkowników. Po przesłaniu tych danych innym użytkownikom nie będziesz mógł ich usunąć.
4.2. Możemy udostępniać Twoje dane podmiotowi AWS z siedzibą w Luksemburgu, Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe"), ponieważ niektóre z naszych usług są tam obsługiwane; więcej informacji można znaleźć w Polityce gromadzenia i przechowywania danych pod następującym adresem: aws.amazon.com. Czasami możemy również potrzebować udostępnić Twoje dane stronom trzecim w celu świadczenia ci usług lub administrowania witryną i aplikacją, na przykład jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje dane na innych platformach mediów społecznościowych.
4.3. Możemy również udostępniać Twoje dane naszym zewnętrznym kontrahentom i programistom aplikacji, pod warunkiem, że te strony trzecie ponoszą zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych gromadzonych przez witrynę i korzystania z oferowanych przez nie aplikacji. Dane będą udostępniane tym programistom tylko za twoją zgodą. Możesz upoważnić programistów do dostępu do Twoich informacji za pośrednictwem witryny i / lub aplikacji.
4.4. Następujące usługi są wykorzystywane jako system zarządzania reklamami: Yandex Merika i Google Analytics, a systemy Facebook Ads są zaprojektowane tak, aby Twoje informacje nie były udostępniane bezpośrednio zewnętrznym reklamodawcom. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może kierować reklamy wyłącznie do grup użytkowników spełniających kryteria takie jak wiek, płeć lub lokalizacja, lub kierować reklamy do społeczności w zależności od typu, np. samochodów lub mody. Jeśli należysz do jednej z grup docelowych, otrzymasz reklamę lub rekomendację.
4.5. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może również przesłać listę wiadomości e-mail, numerów telefonów i tożsamości witryny PERENIO i/lub aplikacji do naszych systemów, abyśmy (ale nie doradca lub twórca rekomendacji) mogli sprawdzić zgodność użytkowników. Zobaczą liczbę meczów, ale nie same mecze.
4.6. Podmiot AWS z siedzibą w Luksemburgu, Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe") i inne firmy w AMAZON, korzystając z własnych usług reklamowych, mogą wyświetlać reklamy użytkownikowi.

5 Ustawienia Prywatności

5.1. Witryna zawiera linki do witryn obsługiwanych przez strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność Twoich danych, gdy uzyskujesz dostęp do tych linków lub korzystasz z usług stron trzecich i powinieneś zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności danej strony trzeciej, które będzie regulować Twoje prawa do prywatności danych.
5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, które w wyniku korzystania z Internetu lub usług witryny, uzyskują dostęp do informacji zgodnie z poziomem poufności internet (4.1) wybrany przez Ciebie.
5.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania informacji, które ze względu na charakter strony w aplikacji mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, jeśli przyznasz prawa dostępu do swojego osobistego profilu konta i/lub aplikacji. Prosimy o odpowiedzialne podejście do integralności informacji dotyczących nazwy użytkownika i hasła oraz przypominamy, że zabronione jest udostępnianie takich informacji zgodnie z zasadami opisanymi w umowie użytkownika.

6 Przelewy Międzynarodowe

6.1. Możemy przekazywać i przechowywać na naszych serwerach lub bazach danych niektóre z Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym na Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi. 
6.2. Kraje, do których przekazujemy Twoje dane, mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak twoja jurysdykcja. Podejmujemy rozsądne środki bezpieczeństwa cybernetycznego i / lub Wprowadzamy standardowe klauzule umowne (np. klauzule wzorcowe, Umowa o przetwarzaniu danych/aneks) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

7 Okresy Przechowywania

7.1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, w zależności od podstawy prawnej, dla której te dane zostały uzyskane i/lub od tego, czy dodatkowe obowiązki prawne/regulacyjne upoważniają nas do przechowywania Twoich danych osobowych w okresie wymaganym i/lub dozwolonym przez obowiązujące/odpowiednie prawo.
7.2. Możesz usunąć swoje dane osobowe, usuwając dane ze swojej strony osobistej; alternatywnie możesz usunąć swoją stronę za pomocą funkcji Usuń mój profil dostępnej w sekcji Moje Ustawienia. Masz prawo przywrócić swój profil osobisty w ciągu 90 dni od usunięcia strony osobistej.
7.3. Możemy usunąć Twój profil lub informacje, które publikujesz w aplikacji, jeśli istnieją podstawy przewidziane przez obowiązujące prawo lub zgodnie z warunkami.

8 Twoje Prawa

8.1. W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych: możesz zażądać aktualizacji, zablokowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe, otrzymane niezgodnie z prawem lub przestały być istotne dla celów przetwarzania.
 3. Prawo do ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Prawo do przenoszenia danych (w pewnych szczególnych okolicznościach).
 7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji.
 8. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8.2. Masz również prawo do samodzielnego usunięcia swojego profilu, informacji na swoim profilu oraz wprowadzania zmian i poprawek do swojego osobistego profilu w witrynie i aplikacji, pod warunkiem, że takie zmiany i poprawki zawierają aktualne i prawdziwe informacje. Możesz również wyświetlić przegląd informacji, które posiadamy o tobie za pośrednictwem strony.
8.3. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, prześlij nam swoją prośbę w naszym serwisie wsparcia lub pisemnie do Perenio IoT spol s r.o. Na Dlouhem 79, Ricany-Jazlovice 251 01, Czeh Republic postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli ujawnić ci jakiekolwiek dane osobowe.

9 Środki Bezpieczeństwa

9.1. Podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne, w tym, w stosownych przypadkach, szyfrowanie, w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem.
9.2. Dostęp do strony jest autoryzowany za pomocą loginu (adresu e-mail) i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tych informacji. Nie należy udostępniać swoich danych uwierzytelniających stronom trzecim i zalecamy podjęcie środków w celu zapewnienia poufności tych informacji.
9.3. Jeśli zapomnisz swoich danych logowania, a my posiadamy Twój numer telefonu komórkowego, możesz poprosić nas o wysłanie Ci E-mail, który będzie zawierał kod przywracania za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego tutaj perenio.com.
9.4. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uzyskania nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie, jeśli zalogujesz się na swoje konto z nietypowego serwera (w szczególności z serwera znajdującego się w obcym kraju), zablokujemy wejście na twoją osobistą stronę. Następnie otrzymasz wiadomość z prośbą o podanie określonych cyfr wskazanych w wiadomości e-mail wysłanej na Twój numer telefonu komórkowego. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia tych cyfr zablokujemy dostęp z tego serwera na 4 godziny.
9.5. Informacje dotyczące czasu i urządzenia, z którego uzyskano dostęp do konta, można uzyskać, korzystając z linku Pokaż historię aktywności w Ustawieniach.

10 Zmiany niniejszej Polityki

10.1. Od czasu do czasu możemy zmieniać i/lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli niniejsza Polityka Prywatności zmieni się w jakikolwiek sposób, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie. Poprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności będą przechowywane w naszej dokumentacji. Zalecamy regularne przeglądanie tej strony, aby upewnić się, że zawsze jesteś świadomy naszych praktyk informacyjnych i wszelkich zmian w nich. W chwili obecnej zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowego działania strony i aplikacji zgodnie z art. Twoje prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z Artykułem 5 rozporządzenia (RODO) zostało zrealizowane. Na podstawie art. 45 rozporządzenia (RODO) opracowano i utworzono system przekazywania danych do innych krajów w ramach holdingów. Korzystamy również z systemu płatności z przedbankowym przetwarzaniem płatności, w którym kierujemy się polityką płatności i Polityką Plików Cookie. W ramach naszej firmy Polityka Ochrony Danych Osobowych została opracowana i wdrożona zgodnie z art. 30 rozporządzenia i Polityki reagowania na incydenty bezpieczeństwa, a także został opracowany i wprowadzony system powiadamiania osób, których dane dotyczą, oraz organu nadzorczego o przypadkach włamań i wycieków zgodnie z art. 33 rozporządzenia (RODO).

11 Skontaktuj Się Z Nami

11.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o przesłanie zapytania do nas, w formie pisemnej na adres: Perenio IoT spol s r.o. Na Dlouhem 79, Ricany-Jazlovice 251 01, Czeh Republic, lub do wsparcia. Abyśmy mogli skutecznie rozwiązać Twoje zapytanie, Zacytuj niniejszą Politykę prywatności. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.
11.2. Wszelka korespondencja otrzymana od ciebie (zapytania pisemne lub elektroniczne) jest klasyfikowana jako informacje o ograniczonym dostępie i nie może być ujawniona bez Twojej pisemnej zgody. Dane osobowe i inne informacje o Tobie nie mogą być wykorzystywane bez Twojej zgody w żadnym celu innym niż odpowiedź na zapytanie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo.
11.3. Adres e - mail naszego inspektora ochrony danych to dpo@perenio.com. Data ostatniej zmiany: 28 lutego.